Avís Legal

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà d’aquest. Mitjançant la nostra pàgina Web oferim informació sobre JumpingClay – Eixos Creativa, així com dels nostres serveis relacionats amb Internet, sense que això suposi relació professional, mercantil ni laboral amb l’usuari. En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web site i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís. Les presents condicions d’ús de la nostra pàgina web, es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

DRETS D’AUTOR

Tots els continguts, textos i imatges presents a la nostra pàgina web són propietat de JumpingClay Barcelona Poblenou – Eixos Creativa i estan protegits pels drets de Propietat Intel.lectual i Industrial. L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, i necessita autorització expressa de JumpingClay Barcelona Poblenou – Eixos Creativa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los i especialment comercialitzar-los, o fer ús de qualsevol dret pertanyent al seu titular. En el cas que qualsevol persona consideri que en la present pàgina web s’estan vulnerant qualsevol norma referent als drets de propietat intel lectual i industrial o altres drets, preguem que ens ho notifiqui amb l’objectiu de restablir l’ordre pertorbat, si és que s’ha produït.

CONDICIONS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no requereix prèvia subscripció o registre per a la seva utilització. No obstant això, la contractació per mitjà del web dels serveis o productes oferts per JumpingClay Barcelona Poblenou – Eixos Creativa, requereix la prèvia subscripció i acceptació de les condicions generals de contractació reguladores del servei o producte que es pretengui contractar. Aquests casos, estaran degudament identificats, indicant en cada moment els procediments a seguir per dur a terme el corresponent registre i acceptació. L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic, a les presents Condicions Generals d’Ús i, si s’escau, les condicions específiques d’ús que poguessin ser d’aplicació. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos. L’usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les present condicions d’ús, i, si s’escau en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis. Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites als quals es pogués accedir a través dels enllaços (links, banners, botons, buscadors ….) que la nostra pàgina web pot posar a la seva disposició, li comuniquem que JumpingClay Barcelona Poblenou – Eixos Creativa, queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari, a qui recomanem llegir els avisos legals que regulin tots els llocs web.

RESPONSABILITATS

Al posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l’usuari. JumpingClay Barcelona Poblenou – Eixos Creativa no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina web. En la mesura del possible, intentarem posar en coneixement dels usuaris qualsevol interrupció en el servei i resoldre’l al més aviat possible. No obstant això, JumpingClay Barcelona Poblenou – Eixos Creativa queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l’incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina web. L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a JumpingClay Barcelona Poblenou – Eixos Creativa per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets. Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona –