Tecnologia creativa avançada

Programació amb Scrtach, robòtica, creació de videjocs, tinkering, arduino per a nens de 5è, 6è i ESO

El curs està orientat a nens i nenes a partir de 10 anys. Les sessions fan èmfasi en l’ús artístic, expressiu i lúdic de la tecnologia mentre s’introdueixen conceptes clau en el camp de les ciències, l’enginyeria o les matemàtiques.

Els alumnes tenen l’oportunitat d’ampliar la seva imaginació, exercitar la seva creativitat i desenvolupar noves habilitats tècniques amb el treball en equip, la gestió de projectes i la resolució de problemes.

Objectius:

 • Potenciar l’imaginació dels alumnes alhora que desenvolupen les seves habilitats artístiques i tecnològiques.
 • Provocar un canvi de mentalitat: de consumidors passius a creadors actius.
 • Enderrocar la barrera mental que massa sovint separa les ciències de les arts.
 • Aprendre a raonar algorítmicament (computational thinking) i a resoldre problemes de manera estructurada.
 • Treballar en la idea, el disseny i el desenvolupament de projectes propis.
 • Aprendre a treballar en equip
 • Comunicar idees i expresarse creativament fent servir les noves tecnologies.
 • Aprendre les bases de la programació com a nova forma d’alfabetització al s. XXI.

Continguts:

 • Programació d’animacions i jocs interactius amb Scratch.
 • Tinkering amb MaKey MaKey.
 • Introducció a la robòtica amb mBot.
 • Robòtica amb Arduino

Projecte

Finalment, els alumnes podran aplicar els coneixements adquirits en la creació del seu propi projecte. En aquesta part es treballaran les metodologies de desenvolupament: idea inicial, disseny, prototipatge, proves, etc. i l’objectiu és acabar el curs amb la creació d’un prototip.

Dia: Dilluns
Edat: A partir de 5è de primària
Hora: De 18:45 a 20:15
Preu: 50,00 €/mes o 140,00 €/trimestre
Professor: Conduït per David Rodríguez, Enginyer Informàtic, Llicenciat en Comunicació Audiovisual, Postgraduat en Producció i disseny multimèdia. Professor a L’Escola Massana i Fundador de Chiquimedia.

Inscripcions: Enviant un mail a jumpingclay@eixos-creativa.com